- فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی استانهای خراسان - http://www.khpta.com -

اخبار تعرفه – نامه مسئول انجمن فیزیوتراپی به ریاست انجمن

Print Friendly [1]

نامه مسئول شعبه استان های خراسان انجمن فیزیوتراپی جناب آقای فیزیوتراپیست حسین رجائی به ریاست انجمن جناب آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۱۸
دریافت جدول [2] و نمودار [3]مقایسه افزایش ضریب تعرفه داخلی و فیزیوتراپی دولتی و رشد سرانه درمان از سال ۸۰ تا سال ۹۲

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ابراهیمی

ریاست محترم انجمن فیزیوتراپی ایران

با اهداء سلام

احتراما همانطور که مستحضرید تعرفه فیزیوتراپی در بخش خصوصی و دولتی تا سال ۱۳۸۰ بر مبنای K داخلی محاسبه میگردید، ولی از سال ۱۳۸۱ به بعد تبدیل به K فیزیوتراپی شد.

همانطور که شاهد هستید تعرفه کنونی پاسخگوی نیازهای مالی همکاران در تاسیس، تجهیز و تداوم کار مراکز فیزیوتراپی نبود و توجیه اقتصادی خود را از دست داده است ( جدول و نمودار مقایسه افزایش ضریب تعرفه داخلی و فیزیوتراپی دولتی و رشد سرانه درمان ) که این مسئله حتی به مراکز دولتی نیز سرایت کرد و باعث عدم توجه به بعضی از بخش های فیزیوتراپی از جمله هیدروتراپی و مکانوتراپی گردیده است. لذا جهت جلوگیری از صدمات بیشتر به ابعاد مختلف، بازگشت و محاسبه تعرفه با K داخلی از ضروریات انکارناپذیر است. لذا مستدعی است نسبت به پیگیری از مراجع قانونی تا حصول نتیجه دستور مساعدت مبذول بفرمائید.

با تشکر

فیزیوتراپیست حسین رجائی

مسئول انجمن فیزیوتراپی ایران – شعبه استانهای خراسان

۱۳۹۲/۱۲/۲۱