- فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی استانهای خراسان - http://www.khpta.com -

اطلاعیه

Print Friendly [1]

به اطلاع کلیه همکاران عضو انجمن فیزیوتراپی ایران شعبه استانهای خراسان می رسانیم در صورتیکه تمایل دارید مشخصات و موقعیت (کروکی) محل کار خود را در نقشه درج نمایید مشخصات را به هیئت مدیره انجمن ارائه نمایید تا در نقشه ذیل درج گردد

button [2]