- فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی استانهای خراسان - http://www.khpta.com -

مالیات – نامه مسئول شعبه استان های خراسان انجمن فیزیوتراپی به ریاست انجمن

Print Friendly [1]

نامه مسئول شعبه استان های خراسان انجمن فیزیوتراپی جناب آقای فیزیوتراپیست حسین رجائی به ریاست انجمن جناب آقای دکتر ابراهیمی

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی

ریاست محترم انجمن فیزیوتراپی ایران

با اهداء سلام

احتراما پیرو درخواست های مکرر قبلی ،همانطور که مستحضرید ضریب مالیاتی گروه فیزیوتراپی در سنوات قبل، بسیار بالا بود. (۲۵%) که با پیگیری به ۱۹% رسیده بود. ولی به دلیل عدم ثبت در کتاب قانون مالیات های مستقیم ممیزین دارائی کماکان با ضریب قبلی محاسبه می نمایند. مستدعی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضریب این رشته نیز مانند سایر رشته های توانبخشی از جمله گفتار درمانی, شنوایی سنجی و … محاسبه گردد. از سویی دیگر مشاهده می گردد، در تفاهم نامه فی مابین اداره دارایی و سازمان نظام پزشکی کشور فیزیوتراپی در ردیف ۳ با متخصصین رشته های پزشکی اعلام میگردد, که علی رغم اعتراض همکاران فیزیوتراپیست ، ولی متاسفانه هر ساله این روند ادامه داشته و در ردیف ۱ جدول، همانند رشته های مشابه گفتاردرمانی, شنوایی سنجی و بینایی سنجی قرار نمی گیرد. مستدعی است نسبت به اصلاح آن نیز اقدام مقتضی صورت پذیرد.

فیزیوتراپیست حسین رجائی

مسول انجمن فیزیوتراپی ایران

شعبه استانهای خراسان

۱۳۹۲/۱۲/۲۵