- فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی استانهای خراسان - http://www.khpta.com -

کارگاه علمی تخصصی کاربرد سوزن خشک

Print Friendly [1]

تاریخ برگزاری: جمعه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ – ساعت ۸ الی ۱۶
کارگاه سوزن خشک [2]