- فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی استانهای خراسان - http://www.khpta.com -

کارگاه های سال ۹۴

Print Friendly [1]

۱-جهت ثبت نام درکارگاه های فوق با شماره ۰۹۳۵۶۰۳۲۵۹۷ تماس حاصل فرمایید.
۲- زمان برگزاری ۳ سطح از کارگاه درای نیدلینگ گروه ۵ متعاقباً اعلام می گردد.

list [2]