- فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی,انجمن فیزیوتراپی استانهای خراسان - http://www.khpta.com -

لبنان هم سطح پایه فیزیوتراپی را به دکترای حرفه ای ارتقا داد

Print Friendly [1]

لبنان هم به جمع کشورهای آغاز کننده دکترای حرفه ای فیزیوتراپی انتقالی پیوست .

دو دانشگاه بیروت و سنت جوزف پذیرش دانشجو را شروع کرده اند .

ashx [2]